الف. باء.

روش تدریس اثربخش   روش تحصیل مهارت محور   روش تحقیق شبکه ای   الگوریتم استنباط فقهی  

مقالۀ آموزش تفکر، نقطه شروع حرکت به سمت تفکر محوری (فرآیند تفکر)

ارسال شده در: تیر ۲۰, ۱۳۹۶/  ارسال توسط:  /  بدون دیدگاه

نقطۀ آغاز تعالی حوزه‌های علمیه از دانایی محوری به مهارت محوری، آموزش روش تحقیق مبتنی بر «فرآیند تفکر» و ارتقای روش تدریس به «آموزش پژوهش محور» است.

مقالۀ کوتاه سخنی در باب نیاز محوری حوزه

ارسال شده در: تیر ۲۰, ۱۳۹۶/  ارسال توسط:  /  بدون دیدگاه

باید نظام آموزشی ما مسأله محور (نیاز محوری) و به عبارتی پژوهش محور شود؛ یعنی هدایت فراگیر به سوی تشخیص مسأله و فعال سازی ذهن او برای حل مسأله در کلاس درس.

مقالۀ هویت طلبگی در نظام حوزه

ارسال شده در: تیر ۲۰, ۱۳۹۶/  ارسال توسط:  /  بدون دیدگاه

حوزۀ علمیه متکفل آموزش دادن رشتۀ اسلام شناسی و چهار حوزۀ اجرایی است.

آموزشهای حوزه باید به صورت میان رشته ای باشد تا طلاب به جامعیت برسند. البته این جامعیت به شکل فازی و تشکیکی است؛ مثلا اولین حد از جامعیت این است که نظر متخصصین فهمیده شده و قابل انتقال به دیگران باشد.

در غیر از این صورت تصویری که از دین ترسیم می شود موجه نخواهد بود.

لازم است مثال فیل مولوی همواره مد نظر باشد. و این شبهه که با جمع شدن متخصصین کنار هم می توان نظر دین را ترسیم کرد هم نادرست است؛ چون از کنار هم قرار دادن آنها نظر دین ترسیم نمی شود کما اینکه از کنار هم قرار دادن تصویر ناودان و بادبزن و تخت و … شکل فیل در هیچ ذهنی ترسیم نمی شود.

آنچه ما به آن نیاز داریم نظر دین به عنوان یک سیستم، برای مدیریت زندگی بشر است که ابتدا باید شکل کلی آن ترسیم گردد.